Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Fideo - Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae ein ffilm animeiddiedig fer yn esbonio'r effaith gadarnhaol y bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei chael gydol bywyd Megan ac yn dweud mwy wrthych am yr hyn yr ydym yn ei wneud a pham.

Manylion

Hyd y fideo: 5:00

Amcanion Byd-eang

Amcan byd-eang y Cenhedloedd Unedig yw i ddod i ben a thlodi eithafol, ymladd anghydraddoldeb a mynd i'r afael ar y newid yn yr hinsawdd erbyn 2030. Os bydd pob ysgol dros y byd yn dysgu plant am y nodau hyn, byddwn ni'n eu helpu nhw i ddod yn genedl a fydd yn newid y byd. Gwyliwch y fideo (dolen allanol)