Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Yr economi

Rydym am ddefnyddio technoleg i sbarduno’r economi i dyfu.

Diwydiannau digidol sy'n creu dros hanner gwerth ychwanegol gros (GVA) y DU a hyd oed mewn sectorau eraill, mae technoleg yn hanfodol. Amcangyfrifir bod cwmnïau sydd a phresenoldeb ar-lein yn ehangu bedair gwaith yn gynt na'r rhieni nad ydynt ar-lein - felly mae'n rhaid I bob sector fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil technoleg.

Er mwyn helpu i dyfu ein heconomi ddigidol, byddwn yn gwneud y canlynol:

  • cefnogi busnesau i fanteisio i'r eithaf ar dechnoleg ddigidol
  • creu mwy o fuddsoddiad mewn ymchwil a datblygu TGCh
  • cefnogi a datblygu'r sector TGCh
  • cefnogi a datblygu'r sector creadigol.