Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cynhwysiant digidol

Dolenni perthnasol

Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ddwy fenter cynhwysiant digidol blaenorol (Cymunedau@Ei Gilydd a Cymunedau 2.0) ond yn mabwysiadu ymagwedd cyflenwi mwy anuniongyrchol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwella bywydau pobl drwy dechnolegau digidol.

Mae ein fframwaith strategol yn amlinellu sut y byddwn yn mynd i’r afael ag allgáu ariannol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau: digitalinclusionmailbox@llyw.cymru

Rhagor o wybodaeth: http://cymunedaudigidol.llyw.cymru (dolen allanol).