Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Seilwaith

Casgliad o ddelweddau lliwgar bach yn erbyn cefndir glas golau.

Ein nod yw creu seilwaith cyfathrebu digidol cyflym a dibynadwy i wella cysylltedd yng Nghymru.

Mae hynny’n cynnwys band eang cyflym iawn, dulliau telathrebu symudol a seilwaith addas i fusnesau, a fydd yn sicrhau cysylltedd â safleoedd yng Nghymru ac â gweddill y byd.

Rydym yn cyflawni hynny trwy nifer o brosiectau a chynlluniau y bwriedir iddynt wella cysylltedd ar gyfer eiddo preswyl, busnesau o bob maint a gwasanaethau cyhoeddus.

Bydd gwella ein seilwaith digidol yn helpu i hybu twf economaidd, yn cynorthwyo gwasanaethau cyhoeddus ac yn helpu pobl i gyfathrebu.