Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cynllun gweithredu i wella cysylltedd ffonau symudol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ar hyn o bryd, mae gan 90% o oedolion yng Nghymru ffôn symudol.

Yn ôl Ofcom, mae 57 y cant o ddefnyddwyr ffonau symudol yn dweud eu bod yn defnyddio ffôn symudol i fynd ar-lein.  

Rydym wedi llunio cynllun gweithredu sy’n nodi sut y byddwn yn cydweithio â’r diwydiant ffonau symudol a’r rheoleiddiwr telathrebu, Ofcom, i ddarparu cysylltedd a fydd yn diwallu anghenion pobl a busnesau yng Nghymru.

Er nad yw polisi telathrebu wedi’i ddatganoli i Gymru, mae’r cynllun gweithredu yn canolbwyntio ar 9 maes lle gallwn ddefnyddio’n pwerau i wella gallu a chysylltedd ffonau symudol.

Lawrlwytho Dogfen