Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwasanaethau cyhoeddus

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gallwn ddefnyddio technoleg i wneud gwasanaethau cyhoeddus yn fwy effeithiol

Mae gwasanaethau digidol yn haws mynd atynt, maen nhw'n fwy effeithiol ac yn fwy cyfleus. Mae'r cyhoedd yn disgwyl i wasanaethau fod ar gael ar-lein.

Ein nod yw:

  • cynyddu nifer y gwasanaethau cyhoeddus sydd ar gael ar-lein a'r defnydd ohonynt
  • darparu gwasanaethau ar-lein lle rhoddwyd ystyriaeth i anghenion y defnyddiwr wrth eu dylunio
  • datblygu seilwaith i helpu gwasanaethau cyhoeddus i fynd ar-lein
  • gwneud defnydd mwy effeithiol ac effeithion o dechnoleg ar draws y sector cyhoeddus.