Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Sgiliau

Mae'n rhaid i ni sicrhau bod gan ein dinasyddion a'n busnesau y sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio technoleg ddigidol.

Dyma ein hamcanion:

  • gwella sgiliau digidol plant a phobl ifanc
  • gwella sgiliau digidol oedolion
  • annog y sector addysg i ddefnyddio mwy ar dechnoleg ddigidol.